Toppmeny

Betaling

Alle våre oppdrag prises ut fra medgått tid. Timeprisen vil variere fra type oppdrag og tid på døgnet.

For vektertjenester/vaktoppdrag faktureres tjenesene etter endt oppdrag. Faste oppdrag faktureres forskuddsvis.

For utrednings-/etterforskningsoppdrag kreves forskuddsbetaling for deler av oppdraget. Første gangs konsultasjon i forbindelse med vurdering av private etterforsknings-/utredningsoppdrag betales kontant ved fremmøte.

Alle våre priser er gitt eks. mva. Reise- og oppholdskostnader som faktureres etter regning.

 

Utviklet av: Senson AS