Toppmeny

Om oss

TSI Norge AS (Org.nr. 993554391) har eksistert i forskjellige organisasjonsformer siden oppstarten i 1999 og har løst flere krevende oppgaver.  Fra 1999 til 1.9.2017 har selskapet vært markedsført under navnet Thune Security. Fra 1.9.2017 markedsføres selskapet under navnet TSI Norge AS og tilbyr som tidligere utredning, rådgivning, sikkerhetsanalyser, bistand ved anmeldelser og bakgrunnssjekk ved ansettelser eller kompaniskap. Våre konsulenter påtar seg også oppgaver som innleid sikkerhetsrådgiver eller sikkerhetssjef for våre klienter. TSI Norge AS ble i april 2012 offentlig godkjent vaktselskap med de tjenester som faller inn under det. 1. mai 2019 ble vaktvirksomheten skilt ut og overført til vår samarbeidspartner City Security AS slik at vi kunne fokusere på vår kjernevirksomhet.

Etikk.

Vi har sterkt fokus på etikk og har retningslinjer for hvordan vi skal opptre overfor våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Vi er medlem av Hovedorganisasjonen Virke og følger NFES sine etiske retningslinjer .

Metode.

Vår metodikk er først å ha et møte (konsultasjon) med en mulig klient før vi foretar en forhåndsanalyse av hver sak. Etter denne analysen vurderer vi om oppdraget kan løses på en tilfredsstillende måte. I forhåndsanalysen, som normalt tilbys innenfor en gitt økonomisk ramme, går vi gjennom sakens dokumenter, foretar eventuelle samtaler og vurderer forskjellige fremgangsmåter for å løse oppgavene. På bakgrunn av det som fremkommer gir vi et forslag til videre fremdrift og forventet kostnadsramme. En foranalyse kan også bunne ut i at vi anbefaler at saken ikke forfølges videre. Årsaken til dette kan være omfang, kostnader eller at sannsynligheten for å lykkes er minimal.

Kontakt.

Post: TSI Norge AS, Henrik Ibsens gate 90, 0255 OSLO

Telefon: 2255 9035 (Døgnvakt)

E-post: thor@tsinorge.no

 

 

Utviklet av: Senson AS