Toppmeny

Privatetterforskning

Innbrudd TSI Norge foretar utredning av kriminelle forhold i næringsliv og organisasjoner. Vi har spesialisert oss på å bistå små og store virksomheter innen varehandel, hotell, restaurant og distribusjon med å forebygge og avdekke intern og ekstern kriminalitet.

I praksis innebærer dette å finne ut hva som faktisk har skjedd (etterforskning) og/eller ut fra foreliggende opplysninger, analysere hva som kan komme til å skje (forebygging).

På svært mange områder i samfunnet vårt er det behov for slike tjenester, ikke bare i forbindelse med straffbare handlinger, men også ved alle typer rettstvister, konflikter, ulykker eller andre kriser.


TSI Norge sine egne eller tilknyttede privatetterforskere er rekruttert fra næringsliv, KRIPOS, Økokrim og politiet forøvrig. De har hver for seg årelang erfaring fra taktisk og teknisk etterforskning i politiet og intern utredning i næringslivet.

Utviklet av: Senson AS